Tiny Life - portaali

Tervetuloa Tiny Life -portaaliin! Täältä löydät kaikki Kestävää elämää etsimässä -hankkeen materiaalit.

​Miten voisimme elää kestävämmin, ja miksi kestävä elämä tuntuu usein niin vaikealta? Onko nykyiselle elämäntavalle vaihtoehtoja – ja jos on, miksi ne eivät näy missään? Näihin kysymyksiin hankkeemme pyrkii vastaamaan. Hanke kestää vuoden 2020 alusta sen loppuun, ja sen on rahoittanut Nesslingin säätiö.

”Asumisen ei ole pakko orjuuttaa ihmistä” – minitalo tarjoaa mahdollisuuden vapaampaan elämään, ilman suurta asuntolainaa

Mikä on välttämätöntä, miten elää hyvää elämää? Näitä asioita minitalossa asuva pariskunta Jani ja Sara kehottavat jokaista pohtimaan. Minimalistinen asuminen vapauttaa velkaloukusta ja lisää elämänlaatua.

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki ei välttämättä edistä ekologista elämää

Rakentaminen aiheuttaa luonnonvarojen merkittävää hukkakäyttöä, kun syrjäseutujen rakennukset jäävät tyhjilleen. Siirrettävät ja ekologiset minitalot voisivat tarjota ratkaisun, sillä ne voidaan siirtää asukkaiden mukana paikkakunnalta toiselle. Ongelmana on kuitenkin lainsäädäntö, joka laahaa nykytodellisuutta reilusti jäljessä.

Miten elää syrjäseudulla ilman autoa, entä kuinka löytää työrauha kommuunissa? – Ekologisesti kestävä asuminen on helpommin sanottu kuin tehty

Ekologisesti kestävän asumisratkaisun löytäminen - siinä vasta ongelma. Asuminen aiheuttaa noin viidenneksen keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Luovia ratkaisuja tarvitaan, mutta niiden toteuttaminen vaatii tukea yhteiskunnan eri toimijoilta.

Mitä tehdä, kun ei koronan jälkeen haluakaan enää palata samaan vanhaan? – Yhdessä voimme luoda uuden normaalin

Mitäs se normaali taas tarkoittikaan, muistelee jokainen nyt, kun koronarajoituksia puretaan. Ai niin: päästöjen ja saastemäärien kasvua, kiireistä ja kulutuskeskeistä elämää. Kaikki meistä eivät enää halua palata aikaan ennen koronaa, takaisin "normaaliin". Onneksi ei ole pakko. Yhdessä voimme luoda uuden normaaliin.

Nykyinen elintaso perustuu velalle ja ympäristön tuhoamiselle – ja se on uskallettava myöntää ääneen

Kansalaisille täytyy uskaltaa kertoa totuus tarvittavista muutoksista. On turha yrittää pitää yllä mielikuvaa, että kaikkien työpaikat säilytetään ja yhteiskunta saatetaan hokkus pokkus -tempuilla hiilineutraaliksi. Jokaisen on myös hyvä pohtia, onko nykyinen kiireen ja stressin sanelema elämäntapa ylipäänsä säilyttämisen arvoinen.

Medioissa julkaistut jutut

Kestävää elämää etsimässä -blogi

Diplomi-insinööri lopetti palkkatyöt – päästöt puolittuivat

Päästöjen vähentäminen ei ole helppoa, mutta se voi muuttaa koko elämäsi, sanoo ennen pitkää päivää painanut Timo Kuusiola. Tulot olivat korkeat, mutta niin oli myös hiilijalanjälki - stressitasosta puhumattakaan. Lopulta merkityksettömyyden tunne johti loppuunpalamiseen ja aivan uudenlaiseen elämään.​ Nyt Timo kannustaa jokaista miettimään: Miksi elät sellaista elämää kuin elät?
Maidontuotannon päästöt halutaan nyt kuriin uusi lehmälaji jalostamalla - mitä jos katsoisimme peiliin ja alkaisimme jalostaa itseämme?

Ilmastonmuutoksen hillintään on esitetty jälleen uusi, tekninen ratkaisu: vähäpäästöiset lehmät, jotka syövät ja ulostavat nykyistä vähemmän. Ehdotus saa ennen kaikkea kysymään, mitä ihmisyys on ja missä kulkee raja.
Kestävä elämä − mitä se on ja miksi se on tehty niin vaikeaksi?

​Vallitsevasta ekologisesta kriisistä huolimatta ihmisten elintavoissa ei ole tapahtunut juuri minkäänlaisia muutoksia, osoittavat lukuisat tutkimukset. Tämä johtuu ennen kaikkea vaihtoehtojen puutteesta; kestävä elämä on tehty vaikeaksi, usein mahdottomaksikin.
Videot
Hiilineutraalissa yhteiskunnassa keskeistä on toimeliaisuus, ei työllisyys

Uuden, hiilineutraalin yhteiskunnan tärkein kysymys ei enää ole, mistä ihmisille saadaan töitä. Fossiilitaloudessa työ on toiminut ihmisen identiteetin määrittelijänä ja valtion talouden perustana. Nyt koko työn käsite pitää miettiä uudelleen.

Ei lihaa, lomalentoja eikä lapsia – kohti negatiivisia elinikäisiä päästöjä

Elinaikaisesta päästövaikutuksesta ei vielä puhuta juurikaan, vaikka sillä on kaikkein eniten väliä. Kunnianhimoisessa yhteiskuntasitoumuksessa tavoitellaan negatiivisia elinikäisiä päästöjä – viimeistään testamenttaamalla perintö metsittämis- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.