Hankeet

Kestävää elämää etsimässä (2020)

Nesslingin säätiön rahoittama Kestävää elämää etsimässä: Vaihtoehtoiset elämäntavat ilmastonmuutoksen ratkaisijoina -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa!

Hanke herättää keskustelua suomalaisen elämäntavan ilmastokestävyydestä sekä levittämään tietoa vaihtoehtoisista elämäntavoista. Tämän lisäksi esitellään vaihtoehtoisia asumismuotoja osana ekologisen elämän rakentamista.

Polttopisteessä Etelä-Amerikka (2019)

Etelä-Amerikka eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen polttopisteessä. Hallitsematon metsäkato ja kansanryhmien väliset konfliktit ovat usean Etelä-Amerikan maan arkipäivää. Mikä ilmiöiden taustalla on? Entä mikä on länsimaiden rooli Etelä-Amerikan haasteissa?

Creaturan puheenjohtaja Timo Kuusiola ja viestintävastaava Heidi Nummi viettivät kevään 2019 paneutuen Etelä-Amerikan maiden sosiaalisiin ja ekologisiin haasteisiin. Kenttätyössään he haastattelivat toimijoita Brasiliassa, Paraguayssa, Boliviassa ja Perussa.