Hankkeet

Kestävyysmurroksen marginaalit (2023-2024)

Creatura on mukana Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa Kestävyysmurroksen marginaalit hankkeessa, jota koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen muut partnerit ovat Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Plan We. Hankkeessa rakennetaan tieteidenvälistä yhteyttä ja ymmärrystä kestävyyden sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen ulottuvuuden välille erityisesti yhteiskunnan marginaaleissa, missä edellytykset kestävyysmurroksen toteuttamiselle voivat olla heikot, mutta tarve hallitulle murrokselle on suuri.

Creatura vastaa hankkeissa järjestettävien kansalaistyöpajojen suunnittelusta ja toteuttamisesta vuoden 2023 aikana yhdessä ajatus- ja toimintahautomo Plan We:n kanssa ja keväästä 2024 lähtien Plan We:n jättäydyttyä pois hankkeesta Creatura vastaa yksin kansalaistyöpajojen ja tutkijatyöpajojen järjestämisestä.

Creaturalla on myös edustaja hankkeen työryhmässä.
Creaturasta hankkeessa on mukana Timo Kuusiola.

Lue lisää hankkeesta Itä-Suomen yliopiston sivuilta:
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kestavyysmurroksen-marginaalit/

Kohtuus vai kasvu?
EU:n talous- ja energiapolitiikka murroksessa (2023)

Creaturan Eurooppatiedotuksen rahoittamassa “Kohtuus vai kasvu – EU:n talous- ja energiapolitiikka murroksessa” -hankkeessa tarkasteltiin EU:n talous- energiapolitiikan nykyisen suunnan vaikutuksia globaaleihin ongelmiin kuten eriarvoisuuteen, luontokatoon ja ilmastonmuutokseen sekä pohdittiin EU:n talous- ja energiapolitiikan uudistamistarpeita erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.

Hankkeessa herätetttiin keskustelua EU:n nykyisistä ja tulevista talous- ja energiapoliittisista linjauksista ja niiden vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja luontokatoon sekä eriarvoisuuteen Suomessa, EU:ssa ja globaalisti sekä sekä kaikkien näiden ilmiöiden keskinäisriippuvaisuuksista.

Hankkeessa järjestettiin webinaari sekä virtuaalinen työpaja. Lisäksi hankkeessa tuotettiin Voima-lehden verkkosivuilla julkaistu journalistinen juttusarja, podcastejä sekä Helsingin Sanomissa julkaistu näkökulmakirjoitus.

Hankkeen kaikki tuotokset löytyvät hankkeen sivuilta.

Kestävää elämää
etsimässä (2020)

Nesslingin säätiön rahoittama Kestävää elämää etsimässä: Vaihtoehtoiset elämäntavat ilmastonmuutoksen ratkaisijoina -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa!

Hanke herättää keskustelua suomalaisen elämäntavan ilmastokestävyydestä sekä levittämään tietoa vaihtoehtoisista elämäntavoista. Tämän lisäksi esitellään vaihtoehtoisia asumismuotoja osana ekologisen elämän rakentamista.

Polttopisteessä Etelä-Amerikka (2019)

Etelä-Amerikka eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen polttopisteessä. Hallitsematon metsäkato ja kansanryhmien väliset konfliktit ovat usean Etelä-Amerikan maan arkipäivää. Mikä ilmiöiden taustalla on? Entä mikä on länsimaiden rooli Etelä-Amerikan haasteissa?

Creaturan puheenjohtaja Timo Kuusiola ja viestintävastaava Heidi Nummi viettivät kevään 2019 paneutuen Etelä-Amerikan maiden sosiaalisiin ja ekologisiin haasteisiin. Kenttätyössään he haastattelivat toimijoita Brasiliassa, Paraguayssa, Boliviassa ja Perussa.