Polttamattomiin energiaratkaisuihin siirtyminen voisi pelastaa kuntien talouden ja Suomen luonnon

YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

6/7/20212 min read

Energiapolitiikan johdonmukaisuuden puute saattaa tulla kalliiksi luonnolle sekä kuntien taloudelle, jos EU:n, valtion ja kuntatason energiapoliittisia näkökantoja ei saada harmonisoitua. Energiapolitiikkaa on värittänyt pidemmän aikaa etujärjestöjen voimakas lobbaus. Lobbaus on ilmeisen onnistunutta, koska Suomessa on tuettu turpeen ja puuperäisten  energialähteiden käyttöönottoa ja käyttöä voimakkaasti jo vuosia. Energiayhtiöt ovat olleet pitkään kuntien talouden tärkeimpiä taloudellisia lypsylehmiä, joten päätökset on tehty usein taloudelliset intressit edellä. 

Valitettavasti tämä tulee olemaan kallis virheliike, koska uusimmat tutkimustulokset ovat selkeästi osoittaneet erityisesti turpeen olevan päästöjen kannalta jopa fossiilisia huonompi vaihtoehto. Myös puupohjaisten energialähteiden päästöt saattavat yltää jopa kivihiilen tasolle. Tästäkin huolimatta Suomi edelleen lobbaa EU:ssa puupohjaisten energialähteiden  kestävyyskriteerien heikennysten puolesta. Lisäksi tukijärjestelmässä tuetaan edelleen turpeen ja puupohjaisten energialähteiden käyttöä. 

Kestävästi tuotettuja puupohjaisia polttoaineita ei pystytä mitenkään tuottamaan riittävästi varsinkin, jos asiaa tarkastellaan globaalisti. Suomi ei pysty edes nykyisellään tuottamaan puuenergiaansa omavaraisesti, joten se tuo puupolttoaineita pääasiassa Venäjältä. Muun muassa Venäjällä, Kiinassa ja Itä-Euroopassa on ihan samanlaiset haasteet lämmityksen vihertämisessä kuin meillä, joten on täysin valheellista kuvitella kestäviä puupolttoaineita riittävän kaikille. Näin ollen Suomeen tuotu puu aiheuttaa luontokatoa ja pienentää hiilinieluja Venäjällä, vaikka Suomen laskennallisia päästöjä Venäjältä tuoduilla puupolttaineilla saadaankin vähennettyä. 

Suomen kunnissa tulisikin panostaa polttamattomiin energiaratkaisuihin, joille löytyisi oikeasti markkinoita myös Suomen ulkopuolelta. Monessa kunnassa tähän on onneksi tähän jo herätty. Helsingin kaupungin järjestämässä Helsinki Energy Challenge-kilpailussa ideoitiin päästöttömiä energiaratkaisuja, joista voittajaratkaisuissa hyödynnetään polttamattomia energiaratkaisuja, joiden avulla pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineiden ja puuenergiantarvetta merkittävästi. Ratkaisuissa oli yhdistetty energiantuotannon, -varastoinnin sekä energiatehokkuuden parantamisen ratkaisuja. Kilpailun ratkaisut voisivat toimia esimerkkiratkaisuina myös muille kunnille. Useita kilpailuissa esitettyjä ratkaisuja on jo käytössä monissa kaupungeissa, joten kyse on enemmänkin olemassa olevien tekniikoiden yhdistämisestä toimivaksi kokonaisratkaisuksi. Keskeinen rooli muutoksessa on kuntien energiayhtiöllä, joiden tulisi rohkeasti muuttaa toimintapojaan ja luoda yhteistyötä polttamattomiin energiaratkaisuihin keskittyneiden yritysten kanssa. 

Kirjoittanut: 
Timo Kuusiola

Juttu julkaistu alkuperäisesti 6.6.2021 Savon Sanomissa: 

https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4172296​ 

Sekä Lapin Kansassa 14.6.2021
https://www.lapinkansa.fi/polttamattomiin-energiaratkaisuihin/3685165