Kolme kirjaa maailman ja ihmisten ymmärtämiseen

YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

7/4/20191 min read

Kesä on hyvää aikaa kirjojen lukemiseen. Nämä kolme kirjaa tulevat muokkaamaan käsitystäsi ihmisistä ja maailmasta.

1. Yuval Noah Harari: Homo Sapiens
Hararin ensimmäinen kirja on yksi parhaista historiateoksista, joissa käydään perusteellisesti läpi ihmiskunnan historian tapahtumat ja esitetään uudenlaisia tulkintoja ihmiskunnan historian käänteistä. Kirja todella herättää pohtimaan, ovatko ihmisen aikaansaannokset olleet aidosti niin hyviä kuin usein hehkutetaan ja kenen etuja ne ovat palvelleet.

2. J.R. & William McNeill: Verkottunut ihmiskunta
Kirjan avulla oppii ymmärtämään ihmisverkostojen syntyhistorian sekä niiden
vaikutuksen nykymaailman tapahtumiin kuten globalisaatioon. Kirjan luettuaan ymmärtää, kuinka keskinäisriippuvaisia me olemme, ja miksi paluuta vanhaan, eristäytyneeseen maailmaan ei enää ole.

3. Matthieu Ricard: Altruism - The Power of Compassion to Change Yourself and the World
Kirjassa Ricard kumoaa monia vallitsevan ihmiskäsityksen väärintulkintoja, jotka ovat
muokanneet ihmisten käsitystä ihmisyydestä sekä muista eliölajeista. Kirjaa varten Ricard
on kerännyt valtavan kokoelman erilaisia tutkimuksia, jotka haastavat vallitsevaa ihmiskäsitystä. Kirja auttaa todella ymmärtämään itseään ja muita ihmisiä ja eliölajeja. Kirjassa on esitetty myös monia ehdotuksia myötätuntoa korostavien yhteiskuntien rakentamiseen.